Preview Mode Links will not work in preview mode

Explore Norths podcast

Jun 27, 2023

Danske Sidse Birk Johannsen (33) er relativ ny som seiler, men har likevel seilt mer og lenger enn de fleste. I fjor cruiset i Østersjøen fra august til desember, og i år satt hun kursen mot Nordsjøen. Vi fikk snakke med den eventyrlystne soloseileren i sin Bostrøm 31 etter at hun hadde krysset over fra Kvitsøy...