Preview Mode Links will not work in preview mode

Explore Norths podcast

Aug 28, 2020

Eli Husum og Hans Jakob Valderhaug kom til Karibia tre måneder før Covid-19 endret alt for mange langturseilere. Men selv med mye bøy og tøy på fordekk og lite sosial kontakt, fikk de mye ut av sitt år på svai. De kom hjem til Norge i slutten av juni og vi fant endelig tid til å ta en prat med dem om den siste...