Preview Mode Links will not work in preview mode

Explore Norths podcast

May 25, 2020

Covid-19 slo inn rett før den store sesongen med Ski & Sail i nord skulle begynne. Nick Weis-Fogh og Torill Estella Pfaff i SkyDancer var en av mange som mistet alle oppdragene - og dermed store deler av årets inntekt - over natten i nord. Vi tok en prat med ham om livet i nord, seilingen og ikke minst muligheten...


May 19, 2020

Langturseiling i koronaens tid er en annerledes opplevelse, men Martin Borge Bull har kommet relativt lett fra det der han har seilt utenfor allfarvei på den andre siden av Atlanterhavet. I dag kaster kan loss for 40-50 dagers selvpåført karantene. Han skal seile hjem alene fra Jamaica til Norge og har bunkret for...


May 8, 2020

Molde Seilforening har laget turkonseptet SeilUT og skapt stort engasjement i foreningen. Flere andre seilforeninger har også adoptert ordningen, og flere bør det bli. Vi tok en prat med Pål Sletvold, foreningens turgeneral, om SeilUT og årets tur nordover. 

Explore Norths podcast er en del av Norges Seilforbunds...