Preview Mode Links will not work in preview mode

Explore Norths podcast

Jan 27, 2022

Irene Wiedswang og Per Haraldsen i Lykken III seiler lenger enn de fleste hver eneste år. De bor i Oslo, men legger gjerne igjen båten i nord for å kunne ta lange seilferier langs kyster sm ikke så mange besøker - men burde. I år står Svalbard på seilplanen. Explore Norths podcast er en del av Norges...


Jan 18, 2022

In the spirit of the original Golden Globe Race Marco Nannini has launched Global Solo Challenge where the rules are few and where you basicaly can enter with the boat you have. Its all about achieving the dream of sailing solo around the world.

The concept has drawn a lot of attention, and so fra he has 38 entries in...