Preview Mode Links will not work in preview mode

Explore Norths podcast

Apr 18, 2022

Sindre Kolbjørnsgard er en eventyrer som vi helt sikkert kommer til å høre mye mer fra. I 2017 seilte han til Grønland og hjem. Han laget filmen The Arctic Homecoming, som jeg absolutt anbefaler. Sjekk også ut hans hjemmeside og Instagram. Hvis du er interessert i å holde sjekk på vedlikehold, reservedeler,...