Preview Mode Links will not work in preview mode

Explore Norths podcast

Nov 3, 2022

Håvard Tjora er mest kjent som superlæreren, men han er også en seiler med mange mil under redningsvesten. Da han flyttet til Svalbard med familien kjøpte han også en seilbåt og lærte seg å seile på veien opp og ikke minst på Svalbard. Deretter ble det tur over atlanteren.

I hans nye bok "MOT til å våge" er...


Nov 1, 2022

The Arctic is changing fast, and David Thoreson, a professional photographer, explorer, and sailor, has, among a whole bunch of other things, been to the North West Passage four times to witness it and document it. He has transited the notorious stretch two times. We talked to him about how an adventurous boy from...