Preview Mode Links will not work in preview mode

Explore Norths podcast

Feb 19, 2019

Finn Audun Bostad seiler hele året med sin Forgus 46 ut fra Vollen i Oslofjorden. I denne podcasten får du tips om hvordan du kan forlenge sesongen, gjerne til hele året, og forhåpentligvis litt inspirasjon til å seile hele vinteren.

Finn Audun var med å starte Vinterseilasen som går hvert år fra Bolærne...